Friday, July 3, 2015

ദൂരം....

ദൂരങ്ങള്‍ക്ക് എന്നും 
വല്ലാത്ത ദൂരം 
തന്നെയാണ് .....
ചില മൌനങ്ങള്‍ പോലെ......

No comments:

Post a Comment

ജീവാമൃതം

കാവില്ല കാടില്ല കാട്ടാറുമില്ലിവിടെ മഴയില്ല മഞ്ഞില്ല പൂങ്കിളികളില്ല. തളരുന്നു വരളുന്നു നീരുറവകളെങ്ങും വേനലോ ചുറ്റിപ്പടർന്നിടുന്നു ജീവന...