Tuesday, November 26, 2013

പച്ചപ്പ് ....

വർണ്ണങ്ങളെങ്ങോ
ഉപേക്ഷിച്ചകന്ന
അവ്യക്തച്ചിത്രമാണ്
ഞാൻ....

നീ
എഴുതിത്തുടങ്ങുന്ന
ഓരോ വരികളുടെ
വേരുകളും
നിറയ്ക്കുന്ന
പച്ചപ്പ് ....

നമ്മൾ...
ഒരിക്കലും
പെറ്റുപെരുകാത്ത
മയിൽപ്പീലിത്തുണ്ടിന്റെ
നഷ്ടപ്പെടാത്ത വർണ്ണങ്ങൾ

No comments:

Post a Comment

ജീവാമൃതം

കാവില്ല കാടില്ല കാട്ടാറുമില്ലിവിടെ മഴയില്ല മഞ്ഞില്ല പൂങ്കിളികളില്ല. തളരുന്നു വരളുന്നു നീരുറവകളെങ്ങും വേനലോ ചുറ്റിപ്പടർന്നിടുന്നു ജീവന...