Tuesday, January 7, 2014

പ്രണയം

നിന്റെ 
വാചാലത പെറ്റിട്ട
മൌനത്തിലാണ്.
ഞാനെന്റെ 

പ്രണയം
കണ്ടെടുത്തത് .....

No comments:

Post a Comment

തണൽമരംപോലെ..........

പാതയോരത്തെ തണൽമരംപോലെ ചുറ്റുമെല്ലാവരുമുണ്ടെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്കായി പോകുന്ന ചിലരുണ്ട്..... ചില നേരങ്ങളുണ്ട്... ഒരു വൻതിര ബാക...